Τόλης Φωτιτζίδης

Personal & Business Strategist @ Tolee

Έχει συνεργαστεί με εταιρίες και οργανισμούς σε Ευρώπη και Αμερική, από personal brands, προεκλογικές εκστρατείες έως και παγκόσμια FMCG Brands.

Με δάσκαλο τον Seth Godin έμαθε να ξεκαθαρίζει και να εστιάζει στα σημαντικά, και να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη εταιριών με απλές επικοινωνιακές στρατηγικές που βοηθάνε στην υλοποίηση των στόχων.