Ζαχαρίας Πολυμενάκος

Co Founders @ Creative BizLab

Έχει ΜΒΑ από το NYU/Stern και μεγάλη εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με έμφαση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά. Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας σε υψηλόβαθμες τραπεζικές θέσεις, αποφάσισε να στραφεί στην επιχειρηματικότητα ιδρύοντας την WeCan Management Consulting, με την οποία πραγματοποίησε απαιτητικά έργα, όπως διεθνείς συμφωνίες και επενδύσεις. Συμμετέχει ως σύμβουλος σε προγράμματα Start-up και Εξαγωγών (ΣΕΒ Export Expert, ekinisiLab, Seed4Business, Praksis BCC & OneUp Crowdfunding, Mindspace κ.α.).